izvrsitel pejovski
 
  ПОЧЕТОК
  ЗА НАС - ПРОФИЛ НА ИЗВРШИТЕЛСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА
  ШТО Е ИЗВРШИТЕЛ
  ШТО ИЗВРШУВА ИЗВРШИТЕЛОТ - извршни исправи
  КАКО СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
  ЛОКАЦИЈА НА ИЗВРШИТЕЛСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА
  ОГЛАСИ
  ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
  ЛИНКОВИ
  КОНТАКТ
 
Контакт

Извршител Златко Пејовски

ул. Аминта III бр.81/3
1000 Скопје

тел./факс: 32 90 060
моб. тел: 070 279 538

e-mail: contact@izvrsitel-pejovski.mk


Име и презимеРаботно место
Златко ПејовскиИзвршител
Вангел Џугоманов Заменик на извршителот
Јане Мирчевски Помошник на извршителот
Зоран Мирчев Помошник на извршителот
Никола Тутуновски Помошник на извршителот
Даниела Костов Самостоен стручен соработник
Милена Салџиева Самостоен стручен соработник
Кире Стојановски Стручен соработник
Боби Јанковски Референт на уписник
Соња Кајсторовска Референт на уписник
Ленче Ѓошева Технички секретар
Ѓорѓи Караѓоргов Aдминистративен помошник
 
      copyright © Izvrsitel Zlatko Pejovski; design by WWW